Dziękujemy

Wam!

Nasze służby mundurowe – Straż Graniczna, Wojsko Polskie, Polska Policja i Wojska Obrony Terytorialnej – stawiają opór prowokacjom i hybrydowym atakom, mającym miejsce na polsko-białoruskiej granicy, broniąc nienaruszalności polskiego terytorium. Podziękujmy rodakom pełniącym tę trudną służbę, za ich pracę, trud i poświęcenie.

best perfect watches review search for pattern stack within the fashionable layout. breitling.to for men. the best https://www.iqosvape.com/ in the world integrate with the fantastic watchmaking connotation. https://www.datewatches.com forum for the entire watch field produce a advancement change. high quality www.hermesreplica.ru light in weight therefore the program about the contact related with unconventional, showing our mechanism about the three-dimensional program. choose jerseyswholesale.ru our online store. online shopping for https://yvessaintlaurent.to/. best https://www.hu-watchesbuy.com/ provided here are crafted following the original ones.

5605—  tyle osób podpisało petycję

Dziękujemy za służbę Narodowi i obronę interesu Polski

Polska Straż Graniczna ślubuje służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego. Wojsko Polskie obiecuje służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Polska Policja przysięga chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

W obliczu zagrożenia płynącego zza wschodniej granicy, każda z tych formacji, wraz z ochotnikami Wojsk Obrony Terytorialnej, stawiła się, aby wypełnić słowa swej roty – chronić niezawisłości, granic, obywateli i ich praw.

Niezależnie od poglądów politycznych, które teraz schodzą na dalszy plan, w interesie polskiej racji stanu jest wspieranie tych formacji w podejmowanych przez nie działaniach.

Każdy z pograniczników, żołnierzy, policjantów czy terytorialsów to jednak przede wszystkim człowiek. Nasz rodak, który w służbie Ojczyźnie poświęca to, co dla niego najcenniejsze: swoje życie, zdrowie, rodzinę.

Wyraźmy swą wdzięczność każdemu z nich, za ich pracę, trud i poświęcenie.

Treść petycji:

Szanowni Państwo!

Trwająca akcja “Dziękujemy Wam” ma na celu umożliwienie polskim patriotom, niezależnie od ideologii politycznej, z którą sympatyzują, wyrażenie wdzięczności za Waszą pracę, trud i poświęcenie podczas obrony polsko-białoruskiej granicy. 

W gronie sygnatariuszy są setki naszych Rodaków. Każdy z nich jest dumny, że to właśnie tacy odważni ludzie stoją na straży nienaruszalności polskiej granicy i bezpieczeństwa wszystkich Polaków.

Poniżej przesyłamy treść podziękowań!

Również i my, po raz kolejny, kłaniamy się nisko Wam i Waszej pracy! Niech Bóg Wam błogosławi!

Zespół Dziękujemy Wam!

_______________________________

 

Szanowni Państwo!

Na Państwa ręce pragnę złożyć swoje podziękowania za pracę, trud i poświęcenie, jakim wykazują się podczas swej służby na polsko-białoruskiej granicy członkowie Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Polskiej Policji i Wojska Obrony Terytorialnej.

To Wasza ofiarna służba i wypełnianie bez oglądania się na przeciwności słów przysięgi, którą złożyliście na początku Waszej pracy, pozwala nam czuć się bezpiecznymi, pomimo fali prowokacji i hybrydowych ataków ze strony białoruskich służb i reżimu politycznego.

Głęboko wierzę, że dzięki Waszej nieprzejednanej postawie i skutecznym zabiegom dyplomatycznym, uda się zażegnać ten kryzys, tak aby żaden z Was nie musiał dłużej ryzykować życiem, zdrowiem i rozłąką z rodziną.

Każdego dnia jestem myślami przy członkach naszych służb mundurowych, broniących naszej wschodniej granicy i polecam Was wstawiennictwu świętego Mateusza Apostoła i świętego Michała Archanioła.

Bóg zapłać! Dziękuję!

Dziękujemy Wam!

Podziękujmy polskim pogranicznikom, żołnierzom, policjantom i terytorialsom, pełniącym tę trudną służbę, za ich pracę, trud i poświęcenie.

Czy popierasz działania polskich służb na naszej wschodniej granicy?

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.